Geef nieuw leven aan gebruikt materiaal

Wij geven nieuw leven aan de mooiste restmaterialen uit heel Europa. Daar zijn we trots op. Samen met designers maken we nieuwe producten van materiaal dat anders verbrand zou worden. Daarmee doen we iets goeds voor ons milieu. De uitstoot van gassen die vrijkomt bij de verbranding van deze materialen wordt nu verminderd.  wordt uitgesteld.  en putten we de aarde minder uit. Er hoeven immers geen nieuwe bronnen aangewend te worden. Jou aankoop die het milieu minder belast. Onze producten zijn niet hetzelfde als tweedehands. Restmaterialen betreffen vaak ook nieuw materiaal dat ergens in een productieproces overbodig is geworden. Bij het uitsnijden van vrachtwagenzeil bijvoorbeeld blijft altijd materiaal over waar vervolgens met ervaren designers hoogwaardige tassen van gemaakt kunnen worden.